Sign in   |  Join   |  Help

Browse Forum Posts by Tags

Showing related tags and posts for the BeoWorld Dutch forum. See all tags in the site
  • Beosystem 5500 aansluiten op Beolab Penta's MKIII

    Voor de Korte vraag skip naar het VET gedrukte stuk onderaan. Ik heb een volledig Beosystem 5500 en daar heb ik Beovox Penta's op aangesloten. Die speakers zijn in zeer goede staat en geven een geweldig geluid. Het bleef echter knagen en toen heb ik in een opwelling een set Beolab Penta's gekocht...
    Posted to BeoWorld Dutch (Forum) by Capibaro on Tue, Jan 2 2018
    Filed under: bang & olufsen, beomaster, Beolab penta, Beolink 7000, neosound core, beomaster 5500, Beovox penta, beosystem 5500, beosystem 7000
Page 1 of 1 (1 items)
Beoworld Security Certificate

SSL