Sign in   |  Join   |  Help

Browse Forum Posts by Tags

Showing related tags and posts for the BeoWorld Dutch forum. See all tags in the site
Sorry, but there are no more tags available to filter with.
  • Beolab 5000 Beomaster 5000 en Beogram 1800

    Net bovengenoemd trio aangeschaft uit de 60s en dus niet de jaren 80 met dezelfde namen, waarom zijn er twee versies met dezelfde naam, da's toch verwarrend? Enkel de Beolab werkt, en dan nog enkel op links, voorts redelijk wat gekraak en gebrom bij het verzetten van volume, bas, etc.. Beogram draaide...
    Posted to BeoWorld Dutch (Forum) by chris31deco on Wed, Mar 18 2015
    Filed under: beomaster 5000 Beolab Beogram
Page 1 of 1 (1 items)
Beoworld Security Certificate

SSL