Sign in   |  Join   |  Help

Browse Forum Posts by Tags

Showing related tags and posts for the Vintage Products forum. See all tags in the site
  • Beomaster 1900 i behov av renovering

    Jag har tagit över min fars gamla Beomaster 1900 och behöver komma i kontakt med någon i Stockholmsområdet som kan och vill hjälpa mig att renovera den - mot betalning förstås :) Balance-knappen verkar ha slutat fungera, några av lamporna behöver bytas...
    Posted to Vintage Products (Forum) by nilag on Sun, Jan 12 2014
    Filed under: beomaster 1900, vintage, förstärkare, balance
Page 1 of 1 (1 items)
Beoworld Security Certificate

SSL