Sign in   |  Join   |  Help

Browse Forum Posts by Tags

Showing related tags and posts for the BeoWorld Dutch forum. See all tags in the site
Sorry, but there are no more tags available to filter with.
  • brom in beocenter 3300

    Dat was niet handig van mij. Zette ik m'n beocenter 3300 in de zon… Nu klinkt er nadat ik de beocenter aanzet na 10 seconde een behoorlijk duidelijke brom. Wie kan mij zeggen welk onderdeel ik moet vervangen, en kan de wijze waarop uitleggen aan een leek, die wel kan schroeven en solderen...
    Posted to BeoWorld Dutch (Forum) by drBibber on Fri, Oct 12 2012
    Filed under: beocenter 3300, brom
Page 1 of 1 (1 items)
Beoworld Security Certificate

SSL