Sign in   |  Join   |  Help

Browse Forum Posts by Tags

Showing related tags and posts for the BeoWorld Dutch forum. See all tags in the site
  • Beocenter 7007 + BeoVox S75 geluidsproblee,

    Hallo daar, Ik heb sinds vorige week een beocenter 7007 gekregen met 2 beovox s75 boxen erbij. Ik heb de boxen aangesloten op de beocenter met 2p DIN kabeltjes (m/v). Als ik de beocenter vervolgens aanzet op de radio en ik zet het volume maximaal dan komt er wel geluid uit de boxen, alleen is dit geluid...
    Posted to BeoWorld Dutch (Forum) by Red12325 on Sat, Apr 20 2013
    Filed under: problemen, Beocenter 2000, beocenter 3300, 7000, volume problem, beovox, beocenter 7007
Page 1 of 1 (1 items)
Beoworld Security Certificate

SSL