Sign in   |  Join   |  Help

Browse Forum Posts by Tags

Showing related tags and posts for the BeoWorld Nordic forum. See all tags in the site
Sorry, but there are no more tags available to filter with.
  • beocenter 2800

    Hej Jeg har et beocenter 2800 hvor pladespiller afdelingen er gået i stykker. Pickup armen er nede hele tiden... Den går fint ind ved start, men rammer på pladetallerkenen da den er nede. Jeg kan godt løfte den ind manuelt, og den går fint tilbage når pladen er færdig...
    Posted to BeoWorld Nordic (Forum) by nb on Mon, Feb 1 2016
    Filed under: beocenter 2800 beogram 1900 beogram 1902 beogram 1102
Page 1 of 1 (1 items)
Beoworld Security Certificate

SSL