Sign in   |  Join   |  Help

Browse Forum Posts by Tags

Showing related tags and posts for the BeoWorld Dutch forum. See all tags in the site
Sorry, but there are no more tags available to filter with.
  • Beoplay app

    Ik heb een probleem nl ik krijg mijn beoplay a2 niet gelinkt met de app. Heb een note 2 en via bluetooth streamen tot bijna 15m geeft nix van dropouts. De speaker heeft de laatste software. De software herkent de a2 maar als ik hem laat zoeken blijft het bij zoeken... ook al staat de speaker naast te...
    Posted to BeoWorld Dutch (Forum) by David on Thu, Jun 16 2016
    Filed under: Beoplay app
Page 1 of 1 (1 items)
Beoworld Security Certificate

SSL