Sign in   |  Join   |  Help

Browse Forum Posts by Tags

Showing related tags and posts for the BeoWorld Dutch forum. See all tags in the site
Sorry, but there are no more tags available to filter with.
  • Beomaster 900 K

    Ik heb een oude Beomaster 900 K in mijn bezit (erfstuk van de grootouders). Het toestel is in zeer mooie staat maar ik zou hem graag ook technisch terug in orde willen. De 2 grootste problemen zijn dat er zeer veel ruis is bij het aanzetten van het toestel en de FM ontvangst is zeer slecht (AM trouwens...
    Posted to BeoWorld Dutch (Forum) by Pietersd on Thu, Jan 3 2019
    Filed under: Beomaster 900
Page 1 of 1 (1 items)
Beoworld Security Certificate

SSL