Sign in   |  Join   |  Help

Browse Forum Posts by Tags

Showing related tags and posts for the BeoWorld Dutch forum. See all tags in the site
  • Beocom 6000 telefoons onbereikbaar

    Wij hebben een drietal becom 6000 die alle drie niet meer lijken te werken. Naast de Beocom, hebben wij ook het antwoordapparaat van B&O. Als een gesprek binnenkomt, dan gaan de telefoons niet meer over, het gesprek komt wel binnen op het antwoordapparaat. Ik concludeer dan dat de lijn goed is. Wij...
    Posted to BeoWorld Dutch (Forum) by mhjh on Mon, Jun 4 2012
    Filed under: problemen, hulp, Beocom 6000
Page 1 of 1 (1 items)
Beoworld Security Certificate

SSL