Sign in   |  Join   |  Help

Browse Forum Posts by Tags

Showing related tags and posts for the BeoWorld Dutch forum. See all tags in the site
Sorry, but there are no more tags available to filter with.
  • Beocenter 9500 glasplaten

    Ik heb een vraagje, Ik heb een Beocenter 9500, en wat destijds gekend was, de glazen platen zijn losgekomen van de plastic omranding, doordat de zelfklevende foam strips verstorven zijn.Iemand adviseerde mij om gewoon de plastic frame met Bison op de glasplaat te kleven, wat ik niet wilde doen. Is deze...
    Posted to BeoWorld Dutch (Forum) by David on Sat, Apr 28 2012
    Filed under: Beocenter 9500 glasplaten
Page 1 of 1 (1 items)
Beoworld Security Certificate

SSL