Sign in   |  Join   |  Help

Browse Forum Posts by Tags

Showing related tags and posts for the BeoWorld Dutch forum. See all tags in the site
Sorry, but there are no more tags available to filter with.
  • BeoCom 2500 Horn Cable

    Hello, Ten eerste. Waar kan ik een nieuwe hoornkabel krijgen voor een BeoCom 2500? Het betreft het spiraalsnoer aan de hoorn. Ten tweede. Hoe maak ik de hoorn open om het snoer te vervangen? Het zit onder een plaatje en dat lijkt er uit te kunnen schuiven. Maar ik wil het niet breken...
    Posted to BeoWorld Dutch (Forum) by wilbertdeg on Mon, Jun 22 2015
    Filed under: BeoCom 2500
Page 1 of 1 (1 items)
Beoworld Security Certificate

SSL