Sign in   |  Join   |  Help

Browse Forum Posts by Tags

Showing related tags and posts for the BeoWorld Nordic forum. See all tags in the site
 • Knytte beolab 6000 mot beocenter 2300

  Vi har flyttet, og jeg får ikke lyd etter å ha knyttet beolab 6000 høyttalere opp mot Beocenter 2300. Hva kan jeg gjøre feil her? Det er strøm på alle enheter, og høyttalerne aktiveres (lyser grønt). Cd-platen snurrer, men det kommer ikke lyd - heller...
  Posted to BeoWorld Nordic (Forum) by herting on Sun, Aug 20 2017
  Filed under: Beolab 6000, BeoCenter 2300
 • BeoCenter 2300 back light

  When the BeoCenter 2300 is turned on there is a back light that lights up the CD area. Is it a way to have this light turned off (and still have the BeoCenter 2300 turned on)?
  Posted to BeoWorld Nordic (Forum) by MoF65 on Sun, Nov 4 2018
  Filed under: BeoCenter 2300
Page 1 of 1 (2 items)
Beoworld Security Certificate

SSL