Sign in   |  Join   |  Help

Browse Forum Posts by Tags

Showing related tags and posts for the BeoWorld Dutch forum. See all tags in the site
Sorry, but there are no more tags available to filter with.
  • B&O Playmaker mkII aansluiten op Beomaster 8000

    Had graag een B&O Playmaker mkII aangesloten op mijn Beomaster 8000 versterker om zodoende muziek te kunnen streamen van mijn NAS en PC en deze weer te geven via de hifi installatie op de passieve Beovox MS 150.2 speakers. Via de speakers output van de Playmaker moet het mogelijk zijn om met een...
    Posted to BeoWorld Dutch (Forum) by Erik Balcaen on Wed, Sep 12 2018
    Filed under: beomaster 8000, B&O Playmaker mkII
Page 1 of 1 (1 items)
Beoworld Security Certificate

SSL