Sign in   |  Join   |  Help

Beogram 5005 aansluiten op BM 5500. Hoe ?

rated by 0 users
Not Answered This post has 0 verified answers | 0 Replies | 1 Follower

Paramino
Not Ranked
2 Posts
OFFLINE
Bronze Member
Paramino posted on Fri, Jan 14 2022 4:08 PM

Volgens info op BeoWorld heeft de BeoGram 5005 geen interne RiAA amplifier. Mijn BM 5500 zou die wel hebben, dus op het eerste gezicht geen probleem. Maar, ik neem aan dat de BM 5500 verschillende Phono-ingangen heeft : een gewone DIN ingang voor het aansluiten van een PU met interne voorversterker en een speciale ingang (2 RCA fiches ?) voor een PU zonder ingebouwde RIAA-voorversterker.

ik probeerde een aansluiting op de twee RCA-aansluitingen rechts achter de luidsprekersuitgangen, maar dat gaf geen hoorbaar resultaat.

Kan iemand me zeggen aan welke ingang ik mijn PU (zonder ingebouwde RIAA) moet aansluiten om de RIAA van de BM 5500 te gebruiken ?

De Beogram 5005 geeft wel klank als ik de DIN-fiche gebruik. Maar ik moet het volume veel te hoog zetten om echt van de muziek ge kunnen genieten.

Graag suggesties.

Dank!

jaak

Page 1 of 1 (1 items) | RSS
Beoworld Security Certificate

SSL