Sign in   |  Join   |  Help

Beogram 2000 toonarm

rated by 0 users
Not Answered This post has 0 verified answers | 0 Replies | 0 Followers

seesalt
Not Ranked
4 Posts
OFFLINE
Bronze Member
seesalt posted on Sat, May 15 2021 1:33 PM

Als volgt mijn probleem: Hoe dit is gebeurt, Joost mag het weten maar afijn. De toonarm gaat sinds kort niet meer helemaal naar beneden als ik op start druk. Hij blijft hier een beetje hangen. Contragewicht al nagekeken, daar is niets mis mee. Staat goed in balans. En zoals ik zei, eerder heeft dit wel gewerkt. Misschien dat ik er een keer tegenaan ben gestoten of zo ja echt geen idee. Had al even in de handleiding gekeken etc. maar daar kon ik niets uit halen hierover.

Hebben jullie misschien enig idee hoe dit komt?

Page 1 of 1 (1 items) | RSS
Beoworld Security Certificate

SSL