Sign in   |  Join   |  Help

Beomaster 5500 stopper pludselig med at spille

rated by 0 users
Not Answered This post has 0 verified answers | 0 Replies | 1 Follower

franzt
Not Ranked
4 Posts
OFFLINE
Bronze Member
franzt posted on Mon, Apr 15 2019 6:34 PM

Min Beomaster 5500 stopper pludselig med at spille, som regel efter 2-5 min, både når jeg spiller på Beogram 5500, Beocord 5500 og ipad gennem AUX-porten. Nogen gange kan jeg ikke starte afspilning med fjernbetjening. 

Nogen der kender den fejl og ved hvordan fejlen udbedres?

Page 1 of 1 (1 items) | RSS
Beoworld Security Certificate

SSL