Sign in   |  Join   |  Help

Krakende beolab penta 6601

rated by 0 users
Not Answered This post has 0 verified answers | 0 Replies | 0 Followers

deVos
Not Ranked
2 Posts
OFFLINE
Bronze Member
deVos posted on Mon, Feb 11 2019 9:44 PM

Hallo allemaal!

Ik ben sinds vanavond nieuw op dit forum dus even kleine voorstelronde is misschien wel op zijn plaats. Ik ben Richard de Vos en al jaren werkzaam in de consumenten elektronica wereld. Als beroep maar ook als hobby nog steeds. Weet al veel maar nog niet genoeg vandaar hier mijn eerste vraag hier op het forum. Wink

Ik ben bezig met een beolab penta 6601 waarvan het geluid erg vervormd uit de eindtrap komt. Na een meting blijkt dat de gelijkstroominstelling van de eindtransistoren niet in orde is. Zou ongeveer 0,6 V moeten zijn tussen B en E maar er ik meet bijna geen gelijkspanning nu. Het vreemde is dat de stuurspanning soms wel juist en dan speelt de speaker ook prima. 

Potmeter voor de gelijkstroom instelling vervangen en afgeregeld het leek dus goed te gaan maar helaas dus niet....

Het gaat volgens mij fout bij TR24 hier moet op de basis 1,1 V staan maar ik meet daar een negatieve spanning van rond de 8V. De basis van TR23 is ook niet goed moet 1,7V zijn maar ik meet daar ook een negatieve spanning. Het lijkt dus bij TR15 en TR16 mis te gaan. Ik heb  deze transistoren en de dioden gecontroleerd en meten allemaal goed. Kent iemand deze fout of weet kan iemand mij uitleggen hoe de gelijk spanning instelling in dit circuit wordt geregeld?

De andere kant de negatieve sturing op TR29 is prima.

Hoop dat er iemand is die mij uit de droom kan helpen en ben dus benieuwd naar jullie reacties!

Page 1 of 1 (1 items) | RSS
Beoworld Security Certificate

SSL