Sign in   |  Join   |  Help
Click here to change your Beoworld Account Details

Belangstelling voor vintage Beovison Avant 32" RFT en/of Beosound 9000 MKII

rated by 0 users
Not Answered This post has 0 verified answers | 0 Replies | 1 Follower

paulh
Not Ranked
6 Posts
OFFLINE
Bronze Member
paulh posted on Fri, Dec 29 2017 7:42 PM

Ik wend me tot de liefhebbers op dit forum. Ik heb nog een goed werkende kosmetisch puntgave Beovision Avant 32" RFT in gebruik. Ik wil echter gaan overstappen op een nieuwer OLED model. Is er belangstelling voor een vintage Beovision? 

Verder heb ik ook nog een weinig gebruikte Beosound 9000 MKII met vloerstand. Omdat ik deze bijna niet meer gebruik wil ik deze ook wegdoen. Ik zie namelijk ook geen grote voordelen om hem aan te sluiten op het nieuwe televisiesysteem. Ik zal elk fatsoenlijk bod overwegen.

Page 1 of 1 (1 items) | RSS
Beoworld Security Certificate

SSL