Sign in   |  Join   |  Help

Beosound 9000 - Digital ud stikket er knækket.

rated by 0 users
Not Answered This post has 0 verified answers | 0 Replies | 0 Followers

BestSound
Not Ranked
21 Posts
OFFLINE
Bronze Member
BestSound posted on Sun, Oct 29 2017 10:06 AM

Under en større ombygning hvor jeg har investeret i en Beolink NL/ML converter for at levetidsforlænge BS9000 er der sket det frygteligt uheldige da jeg skulle sætte et phono stik i Dig.out på BS9000 at stikket knækkede løs inde i apperatet.

Har dowloadet service manualen, men har svært ved at se om stikket sider direkte op på en printplade, hvad jeg tror det gør da det føles lidt som om stikket hænger i løse kobber baner fra printet.

Nogen som har kendskab til hvor omfattende og om det overhovedet er mugligt at reparere.

Page 1 of 1 (1 items) | RSS
Beoworld Security Certificate

SSL