Sign in   |  Join   |  Help

Knytte beolab 6000 mot beocenter 2300

rated by 0 users
Not Answered This post has 0 verified answers | 0 Replies | 1 Follower

herting
Not Ranked
1 Posts
OFFLINE
Bronze Member
herting posted on Sun, Aug 20 2017 9:37 PM

Vi har flyttet, og jeg får ikke lyd etter å ha knyttet beolab 6000 høyttalere opp mot Beocenter 2300. Hva kan jeg gjøre feil her? Det er strøm på alle enheter, og høyttalerne aktiveres (lyser grønt). Cd-platen snurrer, men det kommer ikke lyd - heller ingen tekst i displayet.

Page 1 of 1 (1 items) | RSS
Beoworld Security Certificate

SSL