Sign in   |  Join   |  Help

Encore 5

rated by 0 users
Not Answered This post has 0 verified answers | 0 Replies | 1 Follower

teunis
Not Ranked
42 Posts
OFFLINE
Bronze Member
teunis posted on Sat, Nov 27 2021 4:26 PM

Een vraag heb een usb stick met mp3 die werkte perfect.

Heb nu de stick op een iMac geformatteerd naar Fat 32 daar nieuwe muziek opgezet ,maar de encore 5 herkend de nieuwe muziek niet.Laat in het display nog iedere x de oude muziek zien.Maar wil die ook niet afspelen.Wat gaat er fout?

 

Page 1 of 1 (1 items) | RSS
Beoworld Security Certificate

SSL