Sign in   |  Join   |  Help

BV 10-46 - bildet fryser

rated by 0 users
Not Answered This post has 0 verified answers | 1 Reply | 1 Follower

sverreh
Not Ranked
10 Posts
OFFLINE
Founder
sverreh posted on Tue, Sep 29 2020 12:28 PM

Hei,

Min BV 10-46 MK III har nylig begynt å krangle. Bildet fryser og det oppstår store grå flekker i øvre Venstre og nedre Høyre hjørne. DVB-modulen kan ikke lenger brukes, men det hender også at problemet oppstår når jeg bruker Apple TV som kilde. I det siste tilfellet retter feilen seg når jeg slår av og på TVen igjen.

Noen som kjenner til symptomene og hva dette kan skyldes?

I Generel forum har det vært noen diskusjoner om defekte paneler for BV 10-serien. Kan de symptomene jeg har beskrevet tyde på at panelet r i ferd med å ta kvelden?

Mvh

Sverre

All Replies

sverreh
Not Ranked
10 Posts
OFFLINE
Founder

Avklart.

Panelet er defekt og kan ikke repareres/skaffes. Noen som har gode ideer til hva den kan brukes til?


Sverre

Page 1 of 1 (2 items) | RSS
Beoworld Security Certificate

SSL