Sign in   |  Join   |  Help

Beosound 9000 glemmer option

rated by 0 users
Not Answered This post has 0 verified answers | 4 Replies | 0 Followers

Helge
Not Ranked
8 Posts
OFFLINE
Bronze Member
Helge posted on Sun, May 17 2020 7:03 PM

Har en beosound 9000 som glemmer hvilke option den har. Finnes det noe memory battery?

Når jeg legger inn option 1, som jeg skal bruke virker alt som det skal helt til neste gang den slås på da må option 1 legges inn på nytt for at den skal fungere.

Noen forslag?

All Replies

Fritz
Top 500 Contributor
255 Posts
OFFLINE
Bronze Member
Fritz replied on Sat, May 23 2020 8:30 PM

Hej Helge.

På Modul 34, som er strømforsyningen, er der placeret et 3 volt litiumbatteri B1 partnummer 8700029
Den giver backup strøm til IC 10.Batteriet sidder ca. midt på printkortet.

mvh/Fritz

Helge
Not Ranked
8 Posts
OFFLINE
Bronze Member
Helge replied on Tue, May 26 2020 9:00 PM

Takk for tilbakemelding.

Helge
Not Ranked
8 Posts
OFFLINE
Bronze Member
Helge replied on Tue, May 26 2020 9:00 PM

Takk for tilbakemelding.

Helge
Not Ranked
8 Posts
OFFLINE
Bronze Member
Helge replied on Tue, May 26 2020 9:00 PM

Takk for tilbakemelding.

Page 1 of 1 (5 items) | RSS
Beoworld Security Certificate

SSL