Sign in   |  Join   |  Help

Welk type HDMI expander werkt met BV10-40

rated by 0 users
Not Answered This post has 0 verified answers | 1 Reply | 0 Followers

Piet
Not Ranked
Noordwijk, The Netherlands
26 Posts
OFFLINE
Gold Member
Piet posted on Tue, Mar 12 2019 8:25 AM

Om nog een apparaat aan te sluiten heb ik een 4e HDMI poort nodig.

Op HDMI C kan een extender aangesloten worden. Welke kan ik het beste aanschaffen (al dan niet via de dealer, die toch nodig is voor de PUC)?

Ik stel de vraag hier omdat mijn dealer het nog moet uitzoeken en hier alle ervaringen aanwezig zijn.

 

Piet

All Replies

Alleyman
Top 500 Contributor
79 Posts
OFFLINE
Bronze Member
Die van Geffen.

Wel uiteraard de versie die ook in de PUC-lijst staat.

Want die versie heeft ook IR bediening om je B&O afstandsbediening te kunnen blijven gebruiken!

Page 1 of 1 (2 items) | RSS
Beoworld Security Certificate

SSL