Sign in   |  Join   |  Help

Beocord 2200 (question also in Englisch)

rated by 0 users
Not Answered This post has 0 verified answers | 0 Replies | 0 Followers

kunsf00
Top 500 Contributor
80 Posts
OFFLINE
Bronze Member
kunsf00 posted on Fri, Jan 4 2019 8:15 AM
Hallo, ik heb gisteren een Beocord 2200 gekocht. Er is echter 1 probleem. Het geluid komt maar uit 1 speaker. Ook slaat de rechter VU meter niet uit.

In eerste instantie deed het rechtersignaal het wel. De VU meter sloeg iets uit maar de speaker gaf maar weinig en een krakend geluid. Helaas hield deze er later helemaal mee op. Het ligt niet aan het cassettebandje of de speaker deze heb ik nl getest met een andere Beocord. Het ligt dus aan de Beocord 2200. Wat kan het probleem zijn?

Groeten, Fred

Hello, I bought a Beocord 2200 yesterday. There is, however, 1 problem. The sound only comes from one speaker. Also, the right VU meter does not turn out. At first the right signal did. The VU meter turned out slightly but the speaker gave little and a crackling sound. Unfortunately, it stopped completely later on. It is not due to the cassette tape or the speaker I tested it with another Beocord. It is therefore on the Beocord 2200. What could be the problem? Greetings, Fred
Page 1 of 1 (1 items) | RSS
Beoworld Security Certificate

SSL