Sign in   |  Join   |  Help

Puc fysiek uit BV7 verwijderen en hergebruiken

rated by 0 users
Not Answered This post has 0 verified answers | 2 Replies | 0 Followers

Rombeek
Top 500 Contributor
104 Posts
OFFLINE
Bronze Member
Rombeek posted on Sun, Aug 26 2018 10:48 AM

Zou het mogelijk zijn om de PUC uit een BV7 “te slopen” en te hergebruiken?

 

All Replies

Blackrix
Top 100 Contributor
944 Posts
OFFLINE
Bronze Member

Dat is geen losse module, zoals in de oudere beeldbuistoestellen. Dus nee.

Rombeek
Top 500 Contributor
104 Posts
OFFLINE
Bronze Member

Da’s jammer...

 

Page 1 of 1 (3 items) | RSS
Beoworld Security Certificate

SSL