Sign in   |  Join   |  Help

Beogram 1700 instellen naalddruk

rated by 0 users
Not Answered This post has 0 verified answers | 0 Replies | 1 Follower

jlpmolenaar
Not Ranked
13 Posts
OFFLINE
Bronze Member
jlpmolenaar posted on Sat, Aug 25 2018 5:11 PM

Wie weet hoe de naalddruk nam de beogram 1700 ingesteld kan worden? De Engelse gebruiksaanwijzing snap ik niet. Er zou nog een schaal moeten zijn op de arm zelf, maar bij mij is deze blanco.... Ik kan geen 2 nulpunten vinden. Wie weet raad?

Page 1 of 1 (1 items) | RSS
Beoworld Security Certificate

SSL