Sign in   |  Join   |  Help

Beomaster 1900

rated by 0 users
Not Answered This post has 0 verified answers | 0 Replies | 1 Follower

kunsf00
Top 500 Contributor
80 Posts
OFFLINE
Bronze Member
kunsf00 posted on Thu, Aug 23 2018 1:55 PM
Hallo, van mijn Beomaster 1900 doet alleen FM1 knop het. De rest 2 t/m 5 licht de zenderindicator wel op wanneer een zender opzoekt echter komt er geen geluid. Wat kan de oorzaak zijn?

Groeten, Fred

Page 1 of 1 (1 items) | RSS
Beoworld Security Certificate

SSL