Sign in   |  Join   |  Help

Stofkap Beogram 2202

rated by 0 users
Not Answered This post has 0 verified answers | 0 Replies | 1 Follower

kunsf00
Top 500 Contributor
80 Posts
OFFLINE
Bronze Member
kunsf00 posted on Wed, Nov 29 2017 8:11 AM

Kan iemand mij vertellen hoe de veer geplaatst is in de stofkap van de Beogram 2202 (of eenzelfde type met ander serienummer). Liefst voorzien van een detailfoto (foto's).

Mvg,

Fred Kunst

Almelo

Page 1 of 1 (1 items) | RSS
Beoworld Security Certificate

SSL