Sign in   |  Join   |  Help

Condens Beovision 7 MK 4

rated by 0 users
Not Answered This post has 0 verified answers | 2 Replies | 0 Followers

Meindert
Not Ranked
2 Posts
OFFLINE
Bronze Member
Meindert posted on Sat, Sep 30 2017 12:08 PM

Hallo allemaal,

In sommige gevallen merk ik dat, wanneer ik mijn tv uitschakel, er aan beide uiteinde van het scherm condens vlekken zitten. Het lijkt erop dat de condens zich hecht aan de glasplaat en niet de LCD zelf. Na verloop van tijd verdwijnen de vlekken. Is dit iets waar ik mij zorgen om moet maken? Beide ventilatoren aan de onderzijde draaien overigens wel. 

All Replies

Blackrix
Top 100 Contributor
947 Posts
OFFLINE
Bronze Member

Staat de BeoVision 7 in een ruimte met een constante temperatuur?

chucky
Top 500 Contributor
262 Posts
OFFLINE
Bronze Member
chucky replied on Wed, Oct 11 2017 11:23 PM

Had the same with both bv6 hdmi. Dealer gave a sort of pincet in black to put between the glass and the screen. It will disapear eventually anyway.

I do have an MK5 BV7 did not have the problem there

 

Page 1 of 1 (3 items) | RSS
Beoworld Security Certificate

SSL