Sign in   |  Join   |  Help

Dvd 2 hulp bij trouble shoot

rated by 0 users
Not Answered This post has 0 verified answers | 1 Reply | 0 Followers

EOB
Not Ranked
14 Posts
OFFLINE
Bronze Member
EOB posted on Thu, May 11 2017 11:42 AM

Het metalen klepje aan de voorkant, dat naar vooren openklapt bij licht aandrukken blijft hangen hierdoor is de DVD trap/ lade niet bereikbaar. Heeft iemand een tip ?  

All Replies

EOB
Not Ranked
14 Posts
OFFLINE
Bronze Member
EOB replied on Thu, May 11 2017 11:43 AM

Oeps dubbele post

 

Page 1 of 1 (2 items) | RSS
Beoworld Security Certificate

SSL