Sign in   |  Join   |  Help

Beovision 3 etc.

rated by 0 users
Not Answered This post has 0 verified answers | 2 Replies | 0 Followers

WiBi
Not Ranked
Rijnmond
7 Posts
OFFLINE
Bronze Member
WiBi posted on Tue, May 3 2016 3:30 AM

Ik heb nog een Beovision 3 met stand,een HDR 1 en een DVD 1. Iemand geïnteresseerd? (Graag alles in 1 keer meenemenSmile Af te halen in Hellevoetsluis.

All Replies

Schuifschoen
Not Ranked
Rotterdam
55 Posts
OFFLINE
Bronze Member

Waarom zet je em niet op marktplaats ?

koning
Top 25 Contributor
holland
4,220 Posts
OFFLINE
Bronze Member
koning replied on Tue, May 24 2016 6:50 PM

krijg je niets meer voor

Page 1 of 1 (3 items) | RSS
Beoworld Security Certificate

SSL