Sign in   |  Join   |  Help

Beogram 1500 record deck type57

rated by 0 users
Not Answered This post has 0 verified answers | 19 Replies | 1 Follower

Bulsh
Not Ranked
1 Posts
OFFLINE
Bronze Member
Bulsh posted on Fri, Jan 2 2015 8:23 PM

Is it possible to play a 12"inch maxi single at 45 rpm speed on this pick up?

As I can see and tried that all is selected automatically.

All Replies

Leslie
Top 25 Contributor
the Netherlands City
5,423 Posts
OFFLINE
Silver Member
Leslie replied on Mon, Jan 5 2015 10:44 PM

Als die tenminste Nederlands spreekt, sorry schrijft!

Brengen & Ophalen

Secondlife
Top 500 Contributor
145 Posts
OFFLINE
Bronze Member
Leslie, wat heeft dit nou voor zin? Hou svp op.
Leslie
Top 25 Contributor
the Netherlands City
5,423 Posts
OFFLINE
Silver Member

Weinig zin, wilde er alleen maar op wijzen waarom er Engels gesproken moet worden als we op een NL sectie zitten? Spreek je moers taal...

Brengen & Ophalen

Blackrix
Top 100 Contributor
947 Posts
OFFLINE
Bronze Member

Wie zegt dat de topicstarter dit expres heeft gedaan? Iemand kan ook per ongeluk zijn vraag op de verkeerde plek stellen. Er is niet gevraagd aan de topicstarter of hij de vraag misschien op de verkeerde plek heeft geplaats, hij wordt er direct op aangesproken dat hij een vraag in het Engels stelt op het Nederlandse deel. "Are you sure you posted this question in the right section" had ook een vraag kunnen zijn. 

Secondlife
Top 500 Contributor
145 Posts
OFFLINE
Bronze Member
En dan nog.... Wie kan het wat schelen? Sowieso al weinig te beleven op het forum en op deze manier wordt dat ook niet leuker.
Page 2 of 2 (20 items) < Previous 1 2 | RSS
Beoworld Security Certificate

SSL